פזלים לגני ילדים

פזלים מעץ וקרטון

20-30 ס"מ

30-40 ס"מ

לב

מרובע 

אובלי