הדפסה על נייר צילום

הדפסה על נייר צילום  Photo Paper LUSTER וברמה של 1440 DPI