4 תחתיות עץ עם בסיס מגנט

ומעמד תצוגה מעץ

כוסות בירה